Tarihçe

Park Toptan Elektrik, Ankara/Söğütözü mevkiinde, elektrik enerjisi ve kapasitesinin toptan satışı, ithalatı, ihracatı ve doğrudan serbest tüketicilere satışı ve ticareti faaliyetlerini yürütmek üzere 2003 yılında kurulmuştur.

Toptan Satış Lisansı, 18/05/2004 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca toptan satış faaliyeti göstermek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 18/05/2004 tarihli ve 320-3 sayılı kararı ile verilmiştir.

16/12/2010 tarihli Satış lisansı tadili ile; lisans, yürürlük tarihinden itibaren 20 yıl süreyle geçerli kılınmıştır.