Şirket Profili

Park Toptan Elektrik, Ciner Grup bünyesinde, elektrik enerjisi mevzuatına uygun olarak, elektrik enerjisi ve kapasitesinin toptan satışı, ithalatı, ihracatı ve doğrudan serbest tüketicilere satışı ve ticareti faaliyetlerini yürütmek üzere 2003 yılında kurulmuştur.

Park Toptan Elektrik, aynı zamanda çeşitli teknolojileri kullanarak konu ile ilgili yatırımlar yapmayı, özel ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından, elektrik enerjisi ve kapasitesi satışı, kapasite kiralanması konularında düzenlenen ihalelere katılmayı hedeflemiştir.

2009 yılından itibaren şirket, Silopi Elektrik’ten ve Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi’nden (PMUM) almış olduğu elektriği serbest piyasada pazarlama faaliyetlerine başlamıştır.